Συνεδρία 3Καλοσώρισμα


Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σας πριν προχωρήσετε:


Εκπλήρωση Στόχων


Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σας πριν προχωρήσετε:

Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων (Α)

Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων (Β)

Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων (Γ)


Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σας πριν προχωρήσετε:

Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων (Δ)